xoves, 14 de xaneiro de 2021

Mapa Sociolingüístico do Centro (MSC-2020)

Fonte


En novembro e decembro de 2020 requiríuselle ao alumnado dos diferentes cursos e grupos da ESO, do bacharelato e da FPB a súa opinión sobre a situación sociolingüística do centro canto a lingua inicial e habitual e usos lingüísticos, a través de enquisas de método cuantitativo con preguntas pechadas ou estandarizas. O traballo de campo concretouse no Mapa Sociolingüístico do Centro (MSC-2020), elaborado polo Equipo de Normalización e Dinamización da Lingua Galega (ENDLG), o Departamento de Galego e a Biblioteca, coa colaboración da Dirección e do profesorado titor.

Da análise dos resultados destacamos a perda de identidade da lingua galega, se comparamos as porcentaxes de lingua habitual galega (35,5%) con lingua inicial galega (46,5%), é dicir, un descenso de 11 puntos; o que reproduce a situación “macrodiglósica” ou de “dobre diglosia superposta” que estamos a vivir.

A seguir o informe do MSC-2020: 

 
Podedes baixalo en PDF aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario